Tunabacke Stödboende

En egen lägenhet med stöd

Bakgrund

Efter 10 år som HVB-hem gick vi 2010 vidare med ett öppenvårdsalternativ i form av lägenhetsboende. Lägenheterna är geografiskt spridda vilket är en medveten tanke. Våra boende har ingen kontakt med varandra. När det gäller placeringar enligt SoL samt LVU gäller ålder 18 – 26 år och av båda könen. Gäller det skyddat boende finns inga åldersgränser.

Idag är vi 2 personer som jobbar med Tunabacke Stödlägenheter. Peter Hansson och Magnus Edström

Verksamhetsutbud

Vi erbjuder stödboende i form av en lägenhet med egen nyckel. Boendet är egenhushåll men där en Vårdplan skall tydliggöra vad boendet syftar till och där mål och riktning är utpekad. Tunabackes insatser avgörs av innehållet i vårdplanen. Stödets omfattning kan i hög grad variera beroende på behov.

Lägenheterna är inte belägna i samma byggnad eller trapphus utan geografiskt spridda. Detta är en medveten tanke. Tunabacke är hela tiden fullt ut ansvariga för lägenheternas skötsel. Lägenheterna är grundmöblerade inkl wi-fi och försäkringar. Pris från 1500kr/dygn.

Tunabacke stödlägenheter tar även emot skyddat boende

Då våra lägenheter inte är samlade till en fastighet utan geografiskt spridda i vanliga hyresfastigheter försvåras möjligheten att finna boendet. Anonymitet i trapphus och på lägenhetsdörr gäller.

Post till klienten går via skatteverket till en boxadress, s.k. sekretessmarkering. Sekretessmarkering innebär också att datalagrad info om personen hos statliga och kommunala instanser inte går att finna för obehöriga.

Vid skyddat boende kan ett flertal andra åtgärder vara aktuella såsom byte av telefonnummer med kontantkort, försiktighet vid nyttjande av sociala medier som Facebook och liknande. Åtgärder vidtas efter behov och nödvändighet. Boendet skall betraktas som ett självhushåll. Vi tar emot klienter oavsett kön, religion, sexuell läggning eller ålder.

Tunabacke har fr.o.m. 1 december 2015 behörighet att använda Sara V3, bedömning av risk för partnervåld och patriarkalt våld samt bedömning av risk för hedersrelaterat våld.

Dygnskostnad för Skyddat boende är från 1600 :- I kostnaden ingår grundmöblerad lägenhet, sängkläder, köksutrustning, Tv samt boendestöd efter behov.